Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > For elever > Inntak til videregående skole - slik svarer du!

Inntak til videregående skole - slik svarer du!

Hvordan svarer du?

 • Du får melding om tilbud på SMS eller e-post.
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • vigo.no skal du svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.
  • Tilbud om plass på ditt første ønske?
   Du bør svare ja. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
  • Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker?
   Du bør svare ja til begge deler. Men hvis du senere får tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
  • Bare tilbud om ventelisteplass?
   Du bør svare ja. Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.

 

1. juni
Frist for ettersending av dokumentasjon som er av betydning for søknaden

10. juli
Førsteinntaket er klart. Resultatet finner du på søknaden på vigo.no

19. juli
Svarfrist førsteinntaket

7. august
Andreinntaket er klart. Resultatet finner du på søknaden din på vigo.no

12. august
Svarfrist andreinntaket


Utskriftsvennlig versjon