Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Fagtilbud > Alternativ programfag

Alternativ programfag

I APF-klassen kan elevene få ulike fag og programområder å velge mellom. Alle har sin egen individuelle opplæringsplan (IOP) med hovedmål og delmål, som legges opp individuelt for den enkelte elev.  Vi tar utgangspunkt i elevens sterke sider, ønsker og behov; og tilrettelegger et skreddersydd utdanningsløp.

Alle elever som har IOP får skriftlige vurderinger i de ulike fagene (halvårsrapporter). Noen av elevene har også karakterer i fellesfagene norsk, engelsk og matematikk (for tiden Vg1, yrkesfaglig). 

De fleste elevene har også prosjekt til fordypning, dvs. at de er ute i praksis. Noen har 1 dag pr uke, mens andre har 2 eller 3 dager pr uke; alt etter hvor langt de er kommet i utdanninga.  

Etter 2 eller 3 år får en del av elevene tilbud om å bli lærekandidat i en bedrift. Det er de samme lover og regler som gjelder for lærekandidater som for lærlinger. Etter endt opplæring får elevene et kompetansebevis.

 

Pr. i dag har vi disse fagene i APF-klassen:    

 • Norsk (alt fra grunnskolenivå til norsk for yrkesfag)
 • Engelsk (alt fra grunnskolenivå til engelsk for yrkesfag)
 • Matematikk (alt fra grunnskolenivå til matematikk for yrkesfag)
 • IKT (PowerPoint, Photo Story, snarveier på tastaturet, hyperkoblinger, internett, skrive, klippe og lime, e-post, sende vedlegg, digitale lære- og hjelpemidler m.m.)
 • NSM (natur, samfunn, og miljø)

 Programområdene elevene kan velge mellom:

 • Service- og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Helse- og sosialfag
 • Design- og håndverk
 • Media- og kommunikasjon (delmål)

 Aktivitetsfag:

 • ADL
 • Kroppsøving
 • Svømming
 • Frilufts- og aktivitetsfag (fisketurer, skogs- og fjellturer, kanopadling, skiturer, bærplukking, fjellklatring, førstehjelp m.m.)
 • Musikk (gruppe)
 • Trommer (individuelt)
 • Gitar (individuelt)

- Frilufts- og aktivitetsfaget.

Faget er et tilbud til elevene. De kan selv velge om de ønsker 4 skoletimer friluftsliv pr. uke, noe de fleste gjør.

- ADL (aktiviteter i dagliglivet).

Elevene kan velge om de ønsker 4 skoletimer pr uke med ADL. 

ADL er så mangt: Matlaging (riktig kosthold), rengjøring (klær og leilighet), husholdningsbudsjett, energi (strømforbruk, miljølære, resirkulering m.m.), hygiene, sikker bruk av internett, mobbing, venner, forelskelse, seksualitet – og mye mer.

Elevene har ADL bl.a. fordi de skal bli sjølstendige og forberede seg til å bo for seg selv etter endt skolegang.

Forutsigbarhet er viktig for alle, så vi ordner individuelle månedsplaner.  Dette for at alle elevene skal bli godt ivaretatt, og få det læretilbudet de har krav på.

Det sosiale miljøet i klassen er godt. Elevene og de foresatte setter pris på dette.


Utskriftsvennlig versjon